menu twitter envelope linkedin instagram facebook-official Naar navigatie

Nomizo speelt het verzetsspel

Verzet – hoe ver ga jij?

Historisch debatspel tijdens het Geschiedenisfestival

Spelleiders Marlies Visser en Manon Duintjer leggen het publiek prikkelende vragen voor over oorlog en verzet. Debatteer en stem mee – en zet op een speelse manier je hersenen aan het werk.
Hebben wij iets geleerd van de twee wereldoorlogen?
Is er verschil tussen verzet en terrorisme?
Bestaan er echte helden?
Is democratie de beste regeringsvorm?
Heb je meer rechten in een land als je voorouders er vandaan komen?
Per vraag worden twee vrijwilligers uit het publiek uitgenodigd mee te doen.
Het lot bepaalt wie er  ‘ja’ en wie er ‘nee’ moet verdedigen. Beiden krijgen een minuut de tijd om argumenten te geven voor of tegen een stelling. Als de tijd om is, stemt de zaal wie de beste of meest verrassende argumenten heeft. Op deze manier worden we uitgedaagd uit om dilemma’s in oorlog en vrede te onderzoeken en standpunten te bepalen, te verdedigen en ons ook te verplaatsen in het standpunt van een ander. Het gaat er in deze speelse setting niet om wie er gelijk heeft – wel om hoe we tot een oordeel komen.

Manon Duintjer
is historica, schrijver en schrijfdocent. Marlies Visser is grafisch ontwerper, art director en illustrator. Samen ontwikkelden zij al eerder het succesvolle filosofiespel Nomizo. Het spel Verzet – hoe ver ga jij? is daarop een variatie. Het spel is ontwikkeld in het kader van het Jaar van Verzet.